5 startup principes om nieuwe ideeën te testen & risico’s te reduceren

Als je nieuwe business of product ideeën wil onderzoeken, heb je te maken met tal van onzekerheden. Je weet niet zeker of je ideeën gaan werken. In deze blog bespreek ik 5 startup principes die je helpen om snel en goedkoop nieuwe ideeën te testen en risico’s te reduceren.

1. Verspil geen tijd aan plannen als de onzekerheid maximaal is

In het begin van nieuwe initiatieven is de onzekerheid maximaal. Echter, leiders en managers begrijpen niet altijd hoe je met onzekerheid moet omgaan. Je kan beter geen tijd verspillen aan het verfijnen en perfectioneren van ideeën wanneer de onzekerheid hoog en dus het risico op falen groot is. Wat dan te doen? Beschrijf je idee globaal, met net voldoende detail om de onderliggende aannames te kunnen testen.

Besteed slechts een halve middag om de eerste versie van je idee of plan te schetsen, op een 1 pagina lean canvas of business model canvas. De grootste verspilling van tijd in dit stadium zou zijn om gedetailleerde business plannen of business cases te schrijven. Want je kan er zeker van zijn dat niet alles klopt.

2. Begin met het testen van de meest riskante aannames

Als je een nieuw initiatief start, maak je veel aannames over hoe en waarom je idee gaat werken. Je belangrijkste taak is om deze aannames expliciet te maken en te testen. Stel jezelf de vraag “wat moet er allemaal waar zijn, wil mijn plan gaan werken?” Dit doe je op basis van de canvassen. Maak een lijst met alle aannames (hypothesen) en identificeer de meest riskante aanname. Deze ga je als eerste testen. De meest riskante aanname is vaak een klant aanname (bijvoorbeeld het pijnpunt dat je wil gaan oplossen), maar het kan in feite gaan over alle aspecten van je idee (kosten, features, distributie, technologie, partners etc.).

3. Voer goedkope en snelle experimenten uit

Begin met goedkope en snelle experimenten als de onzekerheid het grootst en is het vrij waarschijnlijk is dat je aannames niet kloppen. Als je in deze fase al begint met kostbare experimenten, is de kans groot dat dit weggegooid geld is als de aannames niet blijken te kloppen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van en pilot of bouwen van een werkend prototype kan een kostbare aangelegenheid zijn. Voordat je meer geld gaat uitgeven aan experimenten, kan je beter beginnen met meerder kleine experimenten om onzekerheden te reduceren.

In de beginfase van een nieuw initiatief, als de onzekerheid hoog is, voer je vele snelle goedkope experimenten uit. Zodra je leert wat werkt en wat niet, ga je meer investeren. Binnen veel organisaties wordt innovatie uitgevoerd door middel van grote en riskante projecten. Terwijl je eigenlijk moet beginnen met kleine experimenten, om stap voor stap de risico’s te elimineren en de kans op succes te vergroten. Zodra je voldoende bewijs hebt verzameld dat het idee werkt, ga je het echt uitvoeren.

4. Optimaliseer je experimenten om te “leren” wat klanten willen

Wanneer we een “groot idee” krijgen, hebben we vaak ook al een helder beeld van de oplossing (het product) en we besteden daar de meeste van onze tijd aan. Echter, de meest producten falen – niet omdat we falen om de oplossing te bouwen, maar omdat we er niet in slagen om een “groot genoeg” klantprobleem op te lossen. Leer daarom eerst over de doelen, problemen en prioriteiten van klanten, voordat je met mogelijke oplossingen komt. Er zijn vele manieren om je aannames te testen, voordat je begint om iets te bouwen .

5. Vind het juiste product EN business model om te bouwen

Het bouwen van producten die klanten willen is belangrijk, maar het is niet genoeg. Veel initiatieven richten zich te veel op het vinden van het juiste product om te bouwen en te weinig op het vinden van het juiste business model. Geen business kan overleven met een business model dat minder opbrengsten dan kosten produceert. Kijk daarom naar het gehele business model. Het gaat er om een business model “dat werkt” te vinden.

Hoe reduceer jij de risico’s en onzekerheden van nieuwe business of product ideeën?