Mindset is je grootste belemmering voor digitale transformatie

Ik heb de afgelopen jaren met vele organisaties samengewerkt en teams gebouwd, met als doel om digitale initiatieven te realiseren, of dat nu was voor digitalisering, digitale innovatie of digitale transformatie. Als ik kijk naar al deze initiatieven dan valt me op, hoewel we tegenwoordig methoden hebben zoals agile, lean startup, design thinking, dat er 1 factor is die veel belangrijker is voor “succes” dan welke andere dan ook. Deze factor is de mindset, de mindset van de leiders, als ook de mindset van de medewerkers, vooral als het er om gaat hoe ze omgaan met (extreme) onzekerheid. Er zijn veel onzekerheden in digitale transformatie en dit zorgt vaak voor angst en weerstand. Wat je nodig hebt in digitale transformatie is een optimistische, ‘growth mindset’.

Waarom is mindset zo belangrijk? Het werk dat Carol Dweck heeft gedaan over growth versus fixed mindet helpt om dit beter te begrijpen. Mindset heeft betrekking op je persoonlijke ‘overtuigingen’ en is direct van invloed op de manier waarop je elke dag met onzekerheden omgaat. Leiders met een ‘growth mindset’ omarmen verandering, creëren een visie en inspireren anderen om mee te gaan in veranderingen. Zelfs als de toekomst niet precies duidelijk is. Dit is heel erg belangrijk als je – in het kader van een digitale transformatie – aan de slag gaat met nieuwe technologieën zoals Internet of Things, Artificial Intelligence of Blockchain. Optimistische leiders omarmen nieuwe ervaringen als een manier om te ontdekken en leren, voelen zich prettig bij onzekerheid en managen risico’s door actie. Ze proberen stakeholders te begrijpen en leren van hun feedback. Door nieuwe ervaringen te omarmen en te experimenteren vinden ze nieuwe mogelijkheden voor innovatie.

Leiders met een ‘fixed mindset’ daarentegen; zijn bang voor en vermijden falen, voelen zich onprettig bij onzekerheid en managen risico door analyse en planning, negeren vaak nuttige feedback van stakeholders, vermijden nieuwe ervaringen en ontdekken daardoor minder nieuwe ideeën en kansen.

De realiteit is dat de meesten van ons waarschijnlijk ergens op een continuüm zijn tussen de  twee uitersten. Afhankelijk van de omstandigheden kan ieder van ons meer van de growth of de fixed mindset hebben.

Er is een ding waarmee je digitale transformatie echt kan versnellen. Dat is als je als leider de mindset van je medewerkers beïnvloedt en zorgt dat medewerkers een optimistische houding ten opzichte van verandering krijgen. Iedere medewerker in de organisatie wordt zo betrokken bij verandering – ze kunnen komen met ideeën om klanten beter te bedienen en om betere producten en diensten te creëren. Als je medewerkers kan inspireren om de optimistische mindset rondom verandering te omarmen, kan je veel betere resultaten realiseren.

Binnen veel traditionele organisaties is er angst om te falen. Over het algemeen is er een sterk risico mijdende cultuur. Als een gevolg hiervan is er te weinig innovatiekracht en ondernemerschap. Dit is ook een belangrijke factor die de adoptie van nieuwe technologieën tegenhoudt of op zijn minst zorgt voor serieuze vertraging. Wat deze organisaties moeten doen is de cultuur en mindset van startups of grote technologie bedrijven overnemen, waar de growth mindset een essentieel onderdeel van de cultuur is. Deze organisaties hebben manieren van werken waarmee ze op hoge snelheid klantinzichten omzetten in nieuwe kansrijke initiatieven. Ze scannen continu de markt en spelen in op veranderingen, op een snelheid waar veel bestaande organisaties niet mee kunnen wedijveren.

Deze nieuwe manier van werken voor bestaande organisaties is wat ik noem “the startup way”. Ik denk dat alle organisaties moeten zien uit te vinden hoe ze zich de “the startup way” eigen gaan maken en zorgen dat dit een belangrijke factor wordt in het proces van digitale transformatie. Adoptie van methoden zoals Agile, Lean Startup en Design Thinking is hierbij behulpzaam, maar het gaat vooral om (het creëren van) de juiste mindset bij leiderschap en medewerkers.

Vond je dit artikel interessant of nuttig? Deel het dan!

Heb je een vraag, opmerking of feedback? Laat het dan weten!